KALKULATOR


NAZWA LEKU ORAZ DAWKA JAKA MOŻE BYĆ ZASTOSOWANA DLA KRÓLIKA W ZALEŻNOŚCI OD WAGI JEGO CIAŁA.

Podane dawki leków są standardowe, a dokładną dawkę i sposób podania ustala lekarz weterynarii,
zależne to jest od stanu, wieku, innych chorób i leków które dostaje królik.


Ten dział został opracowany z pomocą lekarzy weterynarii nie ma on służyć opiekunom lecz jest on przeznaczony
dla osób zajmujących się zawodowo leczeniem królików.


Wybór lekarstwa

Podaj wagę królika (1,3)
 kg.
 lb.
           
Zalecane dawkowanie: 

Dawkowanie zakres: 
Częstotliwość podawania: 
Sposób podania leku: 
Informacje dodatkowe


Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej LISTA

Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na podstawie pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską. LISTA

Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu w ramach importu równoległego LISTA

Na podanych powyżej stronach możesz sprawdzić dawkowanie.

Podawania leków Częstotliwość
 • amp. = ampułka
 • a.d. = ucho prawe
 • a.s. = ucho lewe
 • a.u. = oba uszy
 • c. = Z
 • cap. = kapsułka
 • disp. = zrezygnować
 • gtt(s). = spadek(s)
 • IM = domięśniowo
 • IN = do nosa
 • IP = dootrzewniowo (w jamie brzusznej)
 • IV = iniekcja dożylna
 • o.d. = prawe oko
 • o.s. = lewe oko
 • o.u. = oba oczy
 • PO = doustnie
 • q.s. = wystarczającej ilości
 • SubQ, SQ or SC = wstrzykiwań podskórnych
 • susp. = zawieszenie
 • tab = tabletka
 • a.c. = przed posiłkami
 • p.c. = po posiłku
 • h. = godzina
 • h.s. = przed snem
 • q = co q 8 godzin
 • SID = codziennie (dni lub q q 24 godzin)
 • BID = dwa razy dziennie (q 12 godzin)
 • TID = trzy razy dziennie (q 8 godzin)
 • QID = cztery razy dziennie (q 6 godzin)
 • QOD = co drugi dzień
 • PRN = ile potrzeba
 • Sig.: = dojazd do pacjenta
 • stat = natychmiast
 • Ut dict. = as directed

Środki i konwersje
Środek w płynie :
 • 1 milliliter (ml) = 1 cubic centimeter (cc)
 • 1 teaspoon (tsp) = 5 ml (cc)
 • 1 Tablespoon (Tbsp) = 14.79 ml = 3 tsp = 1/2 oz
 • 1 fluid ounce (fl oz) = 29.57 ml = 2 tablespoons
 • 1 cup (cp) = 16 tablespoons = 236.6 ml
 • 1 liter (l) = 1,000 ml (cc) = 1.0567 quarts
Wagi:
 • 1 microgram (ug or mcg) = 1,000 nanograms (ng)
 • 1 milligram (mg) = 1,000 micrograms (ug or mcg)
 • 1,000 mg = 1 gram (g) = 15.43 grains
 • 1 grain (gr) = 64.8 mg
 • 1,000 g = 1 kilogram
 • 1 kilogram (kg) = 2.2046 pounds = 1,000 grams
 • 1 pound (lb) = 0.4536 kg, or 453.6 grams
 • 1 ounce (oz) = 28.35 g


Autor - Craig A. Mattocks, Charcoal & Ash Rescue Koalition
STRONA AUTORKI
Oryginał kalkulatora
Zgoda na publikację kalkulatora na Domowym Zwierzyńcu w Polsce

Tłumaczenie leków oraz dawek - Nuna, pomoc przy przygotowaniu opracowania kalkulatora MiA_89.

Konsultacja medyczna : lekarz weterynarii Lidia Lewandowska tel. 507-791-189, lekarz weterynarii Agnieszka Drohobycka tel. 12 346 37 76 www.parotka.pl

Wszystkim osobom biorącym udział w tym projekcie redakcja Domowego Zwierzyńca składa serdeczne podziękowanie. KazioR
Inne źródło - Antybiotyki najczęściej stosowane u królików

antybiotyk dawka dobowa częstotliwość i droga podania
cefaleksyna 15-25 mg/kg mc.p.o. co 12 h
chloramfenikol 50 mg/kg mc. p.o., sc., im. co 12 h
ciprofloksacyna 5-15 mg/kg mc. p.o. co 12 h
doksycyklina 5-10 mg/kg mc.sc. p.o. co 24 h
enrofloksacyna 5-20 mg/kg mc.sc. p.o. 12 h
gentamycyna 5 mg/kg mc. im.sc. co 24 h
penicylina benzatynowa* 42 000 l U/kg mc. sc. co 24 h
tetracyklina 10-20 mg/kg mc. sc. p.o. co 12 h
amikacyna 8-16 mg/kg im. iv. co 24 h
amoksycylina 15 mg/kg sc. co 24 h
klindamycyna 7,5 mg/kg sc. co 12 h
metronidazol 20 mg/kg p.o. co 12-24 hSubstancje przeciwgrzybiczne najczęściej stosowane u królików.

gryzeofulwina - 25-30 mg/kg mc. po. 1 raz dziennie przez 5-6 tyg. - nie należy jej używać u samic w ciąży ze względu na teratogenność.

enilkonazol - 0,2% roztwór miejscowo w formie zmywań lub oprysku 2 razy w tygodniu przez minimum 3 tygodnie.

imaverol - 1/50 roztwór z wodą, smarować miejscowo jeden raz w tygodniu przez co najmniej 4 - 6 tygodni.


Główna      Królik      Góra      Baza lecznic


             Zasady stosowania leków u koszatniczek i szynszyli *
Lek Dawkowanie
Acepromazyna 0,5-1,0 mg/kg m.c. i.m.
Kwas acetylosalicylowy100-200 mg/kg m.c. p.o. co 6-8 godzin
Amikacyna2 mg/kg co 8 godzin, i.m., s.c., i.v.
Amitraza Zgodnie ze wskazaniami na opakowaniu
Amoksycylina NIE PODAWAĆ
AmpicylinaNIE PODAWAĆ
Atropina 0,05 mg/kg m.c. i.m. lub s.c.
Wersenian wapniowy (EDTA)30 mg/kg m.c. s.c. co 12 godzin
Karbaryl 5%Osypać delikatnie raz na tydzień
Cefalosporyny 25-100 mg/kg m.c. p.o. co 6 godzin. Uwaga: zawiesina do iniekcji może być zbyt gęsta, aby ją podać igłą o średnicy 0,5-0,6 mm
Chloramfenikol (palmitynian)30-50 mg/kg m.c. co 12 godzin p.o., 10 mg/30 ml wody do picia
Chloramfenikol (bursztynian)50 mg/kg m.c. co 12 godzin i.m., s.c.
Chlortetracyklina 50 mg/kg m.c. co 12 godzin p.o.
Deksametazon 0,5-2,0 mg/kg m.c. i.v., i.p., i.m., s.c.
Diazepam 1-2 mg/kg m.c. i.p., i.m.
Doksapram 2-5 mg/kg m.c. i.v.
Doksycyklina 2,5 mg/kg m.c. co 12 godzin, p.o.
Enrofloksacyna5-10 mg/kg m.c. co 12 godzin, p.o., s.c., i.m.
Fenbendazol 20 mg/kg m.c. p.o. co 24 godziny przez 5 dni
Furosemid 5-10 mg/kg m.c. co 12 godzin
Gentamycyna2 mg/kg m.c. co 8 godzin i.m., s.c., i.v.
Gryzeofulwina 25 mg/kg m.c. p.o. co 24 godziny przez 28-40 dni
Izofluran Do uzyskania rezultatu
Iwermektyna (0,2 mg/kg m.c.) 200-400 ug/kg m.c. p.o.; powtórzyć po 7-14 dniach
Ketamina 44 mg/kg m.c. i.p.
Ketamina + acepromazyna 40 mg/kg m.c. i.m. + 1,0-2,0 mg/kg m.c.
Ketamina + diazepam 20-40 mg/kg m.c. i.m. + 1,0-2,0 mg/kg m.c.
Ketamina + ksylazyna 35 mg/kg m.c. + 5 mg/kg m.c. i.p.
Meperydyna 10-20 mg/kg m.c. co 6 godzin i.m., s.c.
Metoklopramid (chlorowodorek) (Reglan®) 0,5 mg/kg m.c. co 8 godzin s.c.
Neomycyna 15 mg/kg m.c. co 12 godzin p.o.
Odpowiedni proszek przeciwgrzybiczy Wymieszać w piasku do kąpieli 1 łyżeczka/2 c piasku
Oksytetracyklina 50 mg/kg m.c. co 12 godzin p.o.; 1 mg/ml wody do picia
Oksytocyna 0,2-3,0 j.m./kg m.c. s.c., i.m., i.v.
Pentobarbital 30 mg/kg i.v., 35-40 i.p.
Piperazyna (adypinian) 0,5 mg/kg m.c./dzień przez 2 dni
Piperazyna (cytrynian) 100 mg/kg m.c./dzień przez 2 dni; 2-5 mg/ml wody do picia przez 7 dni, przerwa 7 dni i powtórne leczenie
Prazikwantel 5-10 mg/kg m.c. i.m., s.c., p.o., powtórzyć w dniu 10.
Prednizon 0,5-2,0 mg/kg m.c. p.o., s.c., i.m.
Penicylina prokainowa G NIE STOSOWAĆ
Sulfametazyna 1 mg/ml wody do picia
Tetracyklina 50 mg/kg m.c. co 12 godzin p.o.; 0,3-2,0 mg/ml wody do picia
Tiabendazol 50-100 mg/kg m.c. p.o. przez 5 dni
Tresaderm® 1 kropla do każdego ucha, wmasować i usunąć wacikiem (co 24 godziny przez 3-5 dni)
Trimetoprim z sulfadiazyną 30 mg/kg m.c. co 12 godzin s.c., i.m.
Witamina B1 1 mg/kg pokarmu, 0,02-0,2 ml/kg m.c. s.c., i.m.
Witamina K1 1-10 mg/kg m.c. w zależnoŚci od potrzeb, i.m.

*Zaadaptowane na podstawie: Johnson-Delaney C: Exotic Companion Medicine Handbook 2nd ed. Lake Worth, FL, Zoological Education, w druku. Dawkowanie przedstawionych powyżej leków u szynszyli i koszatniczek jest bezpieczne z punktu widzenia klinicznego, jednak większość z podanych dawek została ustalona w bezpośredniej praktyce weterynaryjnej, a nie w badaniach farmakodynamicznych.


Główna      Królik      Góra      Baza lecznic